Phòng khám bác sĩ Chính

Địa chỉ: 22A/1 Nguyễn Thị Định, Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh