Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Dương Hoàng Ngọc

Địa chỉ: 288J1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 8, Quận 3, Hồ Chí Minh