Phòng khám Nhi Đồng - Bác sĩ Vũ Huy Trụ

Địa chỉ: 1063 Nguyễn Trãi, 14, Quận 5, Hồ Chí Minh