Phòng khám và Chẩn đoán Y khoa Bình An

Địa chỉ: 848 Trường Chinh, 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh