Phòng khám Âu Châu

Địa chỉ: 508 Ngô Gia Tự, 9, Quận 5, Hồ Chí Minh