Thẩm mỹ viện Hoa Lan

Địa chỉ: 182 Nguyễn Thiện Thuật, 3, Quận 3, Hồ Chí Minh