Nha khoa Vạn Phúc

Địa chỉ: 827 Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh