Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Võ Văn Tiến Hai

Địa chỉ: 212/15 Nguyễn Thiện Thuật, 3, Quận 3, Hồ Chí Minh