Nhà thuốc Khang Phúc

Địa chỉ: 130 Tô Hiến Thành, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh