Phòng khám Răng - Hàm - Mặt Khang Nguyên

Địa chỉ: 249B Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội