Mai Spa

Địa chỉ: 142 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội