Phòng khám Bác sĩ Nguyễn Thành Đô

Địa chỉ: 151 Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh