Trạm thú y Bình Thạnh

Địa chỉ: 313 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh