Nhà thuốc Anh Đào

Địa chỉ: 25 lô Q Lò Gốm, 7, Quận 6, Hồ Chí Minh