Khoa Niệu Thận - Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, 11, Quận 5, Hồ Chí Minh