Nha khoa Tân Mỹ

Địa chỉ: 135 Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh