Phòng khám Đa khoa Uyên Trang

Địa chỉ: 219B1 Nơ Trang Long , 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh