Phòng khám Chuyên khoa Nhật - Việt 1

Địa chỉ: Tầng 3, 266 Lê Thanh Nghị, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội