Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Địa chỉ: 64 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh