Phòng khám Nội Tổng quát - Bác sĩ Huỳnh Tấn Tiến

Địa chỉ: 521/81 Cách Mạng Tháng Tám, 13, Quận 10, Hồ Chí Minh