Khoa Sản phụ khoa và Ngoại khoa - Bệnh viện Ngọc Tâm

Địa chỉ: 158/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh