Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện - Cơ sở 1

Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh