Thẩm mỹ và Spa Thy Nga

Địa chỉ: 9 Gò Dầu , Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh