Nhà thuốc Minh Quang

Địa chỉ: 103C2 Lê Lợi, 3, Gò Vấp, Hồ Chí Minh