Phòng khám Răng Hàm Mặt - Bác sĩ Vũ Mỹ Linh

Địa chỉ: 158/262/10 Phạm Văn Hai, 3, Tân Bình, Hồ Chí Minh