Phòng khám Nội Tim mạch - Bác sĩ Đặng Thị Thúy Anh

Địa chỉ: 415 Sư Vạn Hạnh , 12, Quận 10, Hồ Chí Minh