Nhà thuốc Quỳnh Lâm

Địa chỉ: 628 Nguyễn Thị Định , Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Hồ Chí Minh