Trạm y tế phường 1 quận 8

Địa chỉ: 148 Gia Phú, 1, Quận 6, Hồ Chí Minh