Phòng khám Nha khoa - Bác sĩ Huỳnh Thị Hoa

Địa chỉ: 568 Điện Biên Phủ, 11, Quận 10, Hồ Chí Minh