Khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long

Địa chỉ: 20 Đường Quang Trung, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ