Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội