Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện quận Thủ Đức

Địa chỉ: 29 Phú Châu, khu phố 5, Tam Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức được thành lập vào ngày 01 tháng 02 năm 2008 theo quyết định số 86/GĐ-TC với 06 nhân viên và 03 phòng mổ.Ngày 15 tháng 12 năm 2009 thành lập “đơn vị điều trị đau” trực thuộc khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Ngày 31 tháng 8 năm 2011 thành lập 2 đơn vị: đơn vị hồi sức sau mổ, đơn vị phòng mổ. Ngày 25 tháng 04 năm 2013 điều chỉnh tên gọi khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức thành khoa Gây mê hồi sức.Từ khi thành lập đến nay được sự cố vấn chuyên môn của Giáo sư tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Chừng khoa đã hoạt động và phát triển không ngừng. Hiện tại khoa đã có 62 nhân viên và 06 phòng mổ.Khoa Gây mê – hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực hiện công tác gây mê – hồi sức trước, trong và sau phẫu thuật, một số thủ thuật đối với người bệnh theo đúng quy định chuyên môn kỹ thuật được quy định tại Thông tư này.