Nhà thuốc Cát Tiên

Địa chỉ: 9A Chung cư Tôn Thất Thuyết, 4, Quận 4, Hồ Chí Minh