Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy

Địa chỉ: Phạm Hùng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội