Phòng khám thú y Lữ Gia

Địa chỉ: 60 Lữ Gia, 14, Quận 11, Hồ Chí Minh