Khoa phòng khám I - Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh

Địa chỉ: 700 Sư Vạn Hạnh (nối dài), 12, Quận 10, Hồ Chí Minh