Phòng khám Nội Tổng hợp - Bác sĩ Võ Thành Khương

Địa chỉ: 1555 Phạm Thế Hiển, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh