Phòng Răng Đức Minh

Địa chỉ: 326 Nguyễn Tất Thành, 13, Quận 4, Hồ Chí Minh