Nha khoa Tâm Đức

Địa chỉ: F1/50A Quách Điêu , Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh