Phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ Trần Viết Luân

Địa chỉ: 12 Tân Tạo, 8, Tân Bình, Hồ Chí Minh