Phòng khám Nội - Bác sĩ Tôn Thất Bửu - Bác sĩ Lương Thúy Yến

Địa chỉ: 233/102D Nguyễn Trãi, 2, Quận 5, Hồ Chí Minh