Phòng chẩn trị Y học cổ truyền - Lương y Đinh Công Hợp

Địa chỉ: 137 Ngọc Lâm, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội