Phòng khám Chấn thương chỉnh hình - Đường Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 480/10 Nguyễn Tri Phương, 9, Quận 10, Hồ Chí Minh