Nhà thuốc Minh Đạo

Địa chỉ: 43 Cộng Hoà , 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh