Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thanh Tuấn

Địa chỉ: 030A Lô D cư xá Thanh Đa, 27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh