Phòng khám Sản phụ khoa - Bác sĩ Trần Thị Bảo Châu

Địa chỉ: 1441 Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh