Thẩm mỹ viện Ngọc Anh

Địa chỉ: 195 Nguyễn Thị Định , Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh