Phòng khám Phụ khoa - Bác sĩ Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: 397 Lê Đức Thọ, 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh