Phòng khám Nội Tổng quát - Bác sĩ Lý Vĩnh Minh

Địa chỉ: 106 Lê Đại Hành, 7, Quận 11, Hồ Chí Minh