Trạm Y tế xã Đông Mỹ

Địa chỉ: Tân Dân, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội